Aanvaardde Gebruiksvoorwaarden

Een geüpdatete versie van onze Gebruiksvoorwaarden gaat in effect in januari 2020. U kunt de geüpdatete Gebruiksvoorwaarden hieronder lezen. Deze voorwaarden vallen onder de wetten van Hong Kong.

Welkom op WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED. Door deze website te gebruiken, stemt u in om te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende gebruiksvoorwaarden. WANGXU behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden, en de producten, diensten, prijzen, en programma’s vermeld op de site op elk moment aan te passen, alsook om alle wettelijke middelen te gebruiken om schending van deze gebruiksvoorwaarden te vervolgen.

“Apowersoft” is het geregistreerde handelsmerk van WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED. Het handelsmerk Apowersoft is uitdrukkelijk verboden om gebruikt tot worden op ieder product dat of iedere service die niet tot WANGXU behoort, behalve wanneer gebruikt met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Anders zullen we dit beschouwen als schending van het handelsmerk en oneerlijke concurrentie in tegenstrijdigheid met de wet.

Auteursrecht

Deze website en zijn materialen (inclusief, maar niet beperkte tot teksten, grafieken, logo’s, geluiden en software) zijn auteursrechtelijk beschermde materiaal van WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel onderdeel van deze publicatie mag gereproduceerd, gedistribueerd, of verzonden worden in welke vorm of welke manier dan ook, inclusief fotokopies, opnames, of andere elektronische of mechanische methodes, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Apowersoft Limited, exclusief de volgende situaties:

1. U mag extracts afdrukken of downloaden op een lokale harde schijf enkel voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

2. U mag de inhoud kopiëren naar individuele derde partijen voor hun persoonlijk gebruik, maar enkel als u de website opgeeft als de bron van het materiaal.

Schadeloosstelling

Hierbij stelt u Apowersoft Limited ten volste schadeloos van en tegen alle en enige aansprakelijkheid, kosten, aanvragen, oorzaken van actie, schade en uitgaven (inclusief redelijk advocaatkosten) die resulteren uit of op enige manier gerelateerde zijn tot uw schending van enige provisie van deze Voorwaarden.

Disclaimer

Hoewel elke voorzorgsmaatregel op voorhand genomen werd om de accuraatheid van de informatie hierin te verifiëren, bieden wij noch enige andere derde partij enige garantie voor de accuraatheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie, materialen en software gevonden of aangeboden op deze website voor elk doeleinde. U erkent dat zulke informatie en materialen onjuistheden of fouten zouden kunnen bevatten en we nemen uitdrukkelijk afstanden van aansprakelijkheid voor enige van zulke onjuistheden of fouten tot zover de wet ons toelaat.

U mag alle informatie, materialen of software op deze website gebruiken, wat geheel uw eigen risico is. Het zal uw eigen verantwoordelijkheid zijn om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar op deze website voldoen aan uw specifieke eisen.

Sommige inhoud op onze webpagina komt van het Internet, en wordt enkel exclusief gebruikt voor weergave. Alle rechten zijn voorbehouden door de auteurs. Indien deze inhoud uw rechten schendt, adviseer ons dan a.u.b. schriftelijk. We zullen uw documenten zonder aarzeling en vertraging verwijderen.

Links naar Andere Websites

Onze Dienste kan links bevatten naar websites of dienste van derde partijen die niet de eigendom zijn van of gecontroleerd worden door WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED.

We hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid aan voor, de inhoud, het privacybeleid, of andere beleiden van enige websites of diensten van derde partijen. Daarom bent u zelf volledig verantwoordelijk voor risico’s tijdens het browsen van website van derden.

We raden u sterk aan om de gebruiksvoorwaarden en privacybeleiden van websites of diensten van derde partijen die u bezoekt te lezen.

Download Software

Apowersoft maakt bepaalde softwareproducten beschikbaar via de Apowersoft website. Hoewel u vrij bent om alle software hier getoond te downloaden, bent u niet toegestaan om het te reproduceren of te re-distribueren. De licentie van de software valt onder de wetten van China en de wetten van uw land.

Handelsmerken

"Apowersoft" is het geregistreerde handelsmerk van Apowersoft Limited in Shenzhen, China. Het Apowersoft handelsmerk is uitdrukkelijk verboden om gebruikt te worden op elk product of elke dienst die niet behoren tot Apowersoft, behalve met onze voorafgaande schriftelijk toestemming. Anders zullen we schending van het auteursrecht en oneerlijke competitie aanhalen als een schending van de wet.

Feedback

We waarderen het altijd om te horen van onze gebruikers, of ze nu vragen, verwachtingen of opmerkingen hebben, en zijn steeds geïnteresseerd in uw suggesties die ons kunnen helpen om onze software beter te maken. Als u ervoor kiest om opmerkingen, ideeën en feedback in te zenden, stemt u ermee in dat we ze zonder enige beperking of compensatie kunnen gebruiken.