Apowersoft Ltd.

Eindgebruiker Licentie-overeenkomst (EULA)

LEES A.U.B. DEZE SOFTWARELICENTIE-OVEREENKOMST (“LICENTIE”) GRONDIG VOOR GEBRUIK. DOOR DEZE SOFTWARE TE GEBRUIKEN BENT U HET EENS MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. ALS U ELEKTRONISCH TOEGANG HEBT TOT DE SOFTWARE, KUNT U UW OVEREENKOMST MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE AANDUIDEN DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP “EENS/AANVAARDEN”. ALS U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, GEBRUIK DE SOFTWARE NIET EN (INDIEN VAN TOEPASSING) BRENG DE APOWERSOFT SOFTWARE TERUG NAAR DE PLAATS WAAR U HET VERKREEG VOOR EEN TERUGBETALING OF, IN GEVAL VAN ELEKTRONISCHE TOEGANG TOT DE SOFTWARE, KLIK OP “NIET EENS/WEIGEREN”.

OPMERKING: ALS U GEEN GELDIGE LICENTIE HEBT VOOR DE SOFTWARE, BENT U NIET GEAUTORISEERDE OM DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIEREN OF ANDERS TE GEBRUIKEN BEHALVE TIJDENS UW TESTPERIODE.

1. Intellectuele Eigendomsrechten

Dit Apowersoft softwareprogramma (a.k.a. de "Software") en de bijhorende geschreven materialen zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Apowersoft Ltd. (a.k.a. "Apowersoft"). De Software is ook beschermd door United States Copyright Law en internationale verdragsprovisies. Handelsmerken zullen gebruikt worden in overeenstemming met aanvaardde handelsmerkpraktijken, inclusief identificatie van de naam van de eigenaar van het handelsmerk. Handelsmerken kunnen enkel gebruikt worden om gedrukte output geproduceerd door de Software te identificeren. Zulk gebruik van handelsmerken geeft je geen eigendomsrechten. Behalve in bovenstaande situaties, geeft deze Overeenkomst u geen intellectuele eigendomsrechten op de Software.

2. Algemeen Licentiegebruik en Restricties

Deze Licentie laat u toe om een kopie van de Software te installeren en gebruiken op een enkele computer per keer. Deze Licentie staat niet toe dat de Software gebruikt wordt op meer dan een computer per keer, en u bent niet toegestaan om de software te hosten op een netwerk ter gebruik op meerdere computer tegelijkertijd. Echter, u kunt een kopie maken van de software in machine-leesbare vorm als backup, mits de backup dezelfde auteursrechten of andere eigendomsmeldingen bevat als het origineel.

Het delen van de software met anderen of hen toestaan om de inhoud van deze software te bekijken is ook een licentieovertreding. U kunt de software niet voor commerciële doeleinden gebruiken of het aanbieden aan meerdere gebruikers, behalve wanneer u een commerciële/multi-gebruikerslicentie heeft.

3. Transfer

U mag de software niet uitlenen, leasen, re-distribueren of sub-licenciëren. U mag echter een eenmalige permanente transfer doorvoeren van al uw licentierechten van de Software (in zijn originele vorm zoals aangeboden door Apowersoft) naar een andere partij, mits: (a) de transfer de gehele software bevat, inclusief alle componenten, originele media en de licentie; (b) u geen enkele kopie van de software bijhoudt op computer of andere opslagapparaten/media; (c) de partij die de Software ontvangt het eens is met de gebruikersvoorwaarden van deze licentie, en (d) deze software NFR is, mag u geen Software uitlenen, leasen, verhuren, re-distribueren, sub-licenciëren of transfereren die gemodificeerd of vervangen is onder Sectie 2 hierboven.

NFR (Niet voor Herverkoop) Kopieën : Niettegenstaande andere secties van deze Licentie mag de Software die gelabeld of anders aangeboden aan u op een promotionele basis enkel gebruikt worden voor demonstratie-, test- en evaluatiedoeleinden en kan het niet herverkocht of getransfereerd worden.

4. Ontbinding

Deze Licentie is in effect totdat hij ontbonden wordt. Uw rechten onder deze Licentie zullen automatisch ontbonden worden zonder melding van Apowersoft als u niet voldoet aan de voorwaarde(n) van deze Licentie. Na de ontbinding van deze Licentie zal u alle gebruik van de Software stoppen en alle kopieën, hele of gedeeltelijke, van de Software verwijderen.

5. Disclaimer van Garanties

U ERKENT UITDRUKKELIJKE EN BENT HET ERMEE EENS DAT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET GEHELE RISICO IN VERBAND MET KWALITEITSTEVREDENHEID, PRESTATIE, ACCURAATHEID EN MOEITE VOOR UW REKENING IS. BEHALVE VOOR DE BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA HIERBOVEN UITGEZET EN MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDT DE SOFTWARE AANGEBODEN “ZOALS IS”, MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN NEMEN APOWERSOFT EN APOWERSOFTS LICENTIEGEVERS (COLLECTIEF GENOEMD “APOWERSOFT” VOOR DE DOELEINDEN VAN SECTIES 6 EN 7) AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN IN VERBAND MET DE SOFTWARE, EXPRES, IMPLICIET OF STATUTAIR, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN KWALITEITSTEVREDENHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, ACCURAATHEID, STIL GENOT, EN NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN. APOWERSOFT BIEDT GEEN GARANTIE TEGEN INTERFERENTIE VAN UW SOFTWAREGEBRUIK, DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN, DAT DE OPERATIE VAN DE SOFTWARE ONGESTOORD OR FOUTLOOS ZAL GEBEUREN OF DAT DEFECTEN IN DE SOFTWARE GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR APOWERSOFT OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN APOWERSOFT ZAL EEN GARANTIE CREEREN. MOEST DE SOFTWARE DEFECTIEF BLIJKEN, BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE NOODZAKELIJKE REPARATIES OF CORRECTIES. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE EXCLUSIE VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN OP TOEPASSELIJKE STATUTAIRE RECHTEN VAN EEN KLANT NIET TOE, DUS KUNNEN DE EXCLUSIE EN BEPERKINGEN HIERBOVEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

VOOR ZOVER NIET VERBODEN DOOR DE WET ZAL APOWERSOFT IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJKE LETSELS, OF ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, ONRECHTSTREEKSE OF CONSEQUENTIELE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, DATAVERLIES, ZAKELIJKE STORING OF ENIGE ANDERE COMMERCIELE SCHADE OF VERLIEZEN RESULTEREND UIT OF GERELATEERDE TOT UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ONAFHANKELIJK VAN DE OORZAAK, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT, BENADELING OF ANDER) EN ZELFS ALS APOWERSOFT GEADVISEERD WERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJKE LETSELS, OF VOOR INCIDENTELE OF CONSEQUENTIELE SCHADE NIET TOE, DUS KAN DEZE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U. De voorgaande beperkingen zullen van toepassing zijn zelfs de hierboven uitgezette remedie zijn essentiële doeleinde niet bewerkstelligd.

7. Allerlei:

A. Als u de software aanschafte in de Verenigde Staten, is deze EULA (Eindgebruiker Licentie-overeenkomst) onhevig aan de wetten van de Verenigde Staten. Als dit product buiten de Verenigde Staten werd aangeschaft, zouden lokale wetten van toepassing kunnen zijn.

B. Apowersoft staat niet toe dat u de Software gebruikt voor dingen die de lokale wet schenden. Als u de software gebruikt voor illegale activiteiten, zal het daaruit volgende resultaat uw verantwoordelijkheid zijn. Als u het niet eens bent met dit item, installeer of gebruik de Software a.u.b. dan niet.

C. Als enige provisie van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig, of voor welke reden dan ook onuitvoerbaar is, dan zal de provisie van deze Overeenkomst doorgaan in volle kracht en effect en zal zulke verbreking de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overblijvende provisies niet beïnvloeden. Deze Overeenkomst is de complete verklaring van de overeenkomst en overstijgt alle voorstellen of voorgaande communicaties tussen ons in verband met het onderwerp van deze Overeenkomst.

D. TAAL - De originele Engelse versie van de voowaarden zou vertaald kunnen in andere talen.

E. Als u vragen heeft over deze Overeenkomst, contacteer dan a.u.b. Apowersoft via biz@apowersoft.com.