Apowersoft Free Online Video Downloader Disclaimer

Deze overeenkomst bestaat uit twee onderdelen, namelijk "Apowersoft Free Online Video Downloader Licentieovereenkomst" en "Disclaimer". Lees de overeenkomst a.u.b. grondig door vooraleer Free Online Video Downloaderte installeren. Als u het geïnstalleerd hebt, betekent dat dat u het eens bent met deze overeenkomst.

Eindgebruiker Licentieovereenkomst

1. Software Licentieovereenkomst

In deze Licentie betekent "het Product" het softwareproduct "Video Download Capture". Deze Licentie is een wettelijke overeenkomst tussen u en Video Download Capture. Door verder te gaan met het installeren van het Product, en rekening houdend met uw gebruik van het Product, gaat u ermee akkoord om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Licentie. Free Online Video Downloader staat u toe om het Product enkel te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Licentie en uw rechten onder deze Licentie zullen automatisch ontbonden worden zonder melding als u faalt om u te houden aan de rechten van deze Licentie.

2. Product Licentie

In overweging van uw instemming tot het eerbiedigen van de voorwaarden van deze Licentie en onderhevig aan uw naleving van de voorwaarden van deze Licentie, geeft Free Online Video Downloader u een niet-exclusieve, niet-transfereerbare licentie om het Product te gebruiken voor de volgende doeleinden en op de volgende manier. U mag:

1. Het Product installeren en gebruiken voor persoonlijke, educatieve (non-profit) doeleinden. In deze gevallen heeft u het recht om een onbeperkt aantal kopieën van deze software te maken.

U mag niet:

 • Het Product gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Enige propriëtaire meldingen of labels verwijderen uit het Product.
 • Onderwerpen aan reverse engineering, decompileren, demonteren of afgeleide werken gebaseerd op het Product maken (behalve en enkel in zoverre dat zulke activiteit uitdrukkelijk toegestaan is de toepasselijke wetten niettegenstaande deze beperking).
 • Het Product of een kopie daarvan, inclusief alle verwante documentatie, uitlenen, leasen, sub-licenseren of toewijzen.
 • Free Online Video Downloadermag:

  • Advertenties tonen in het Product.
  • Advertentiestatistieken (aantal advertentie-impressies, kliks, advertentiesluitingen) verzamelen op een niet persoonlijk identificeerbare manier. Zie a.u.b. ons Privacybeleid voor meer gedetailleerde informatie.

  3. Bijkomende Voorwaarden voor Bedrijven

  Waar je het Product licenseert als aan bedrijf en niet als een klant, zal deze licentie in effect gaan tussen Free Online Video Downloader en u als bedrijfsentiteit en zal u alle gepaste stappen ondernemen om te verzekeren dat het Product gebruikt wordt op een correcte manier door uw werknemers en personeel.

  4. Intellectuele Eigendomsrechten

  Het Product is het intellectuele eigendom van Free Online Video Downloader en is wettelijk beschermd. U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in het Product over ter wereld behoren tot Video Download Capture, dat rechten in het Product aan u gelicenseerd (niet verkocht) zijn, en dat u geen rechten in, of op, het Product bezit anders da het recht om ze te gebruiken in navolging van de voorwaarden van deze Licentie.

  5. Garantie Disclaimer

  DIT PRODUCT EN ALLE VERWANTE DOCUMENTATIE IS VOORZIEN "ALS ZIJNDE" ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE GEIMPLICEERDE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE, OF NIET-SCHENDING. HET VOLLEDIGE RISICO RESULTEREND UIT HET GEBRUIK OF PRESTATIE VAN HET PRODUCT BLIJFT BIJ U.

  6. Beperking van Aansprakelijkheid

  IN GEEN GAVEL ZAL Video Dowload Capture AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF CONSEQUENTIELE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINST, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, OR ALLE ANDERE GELDELIJKE VERLIEZEN) RESULTEREND UIT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN HET PRODUCT.

  7. Algemeen

  Updates mogen aan u gelicenseerd worden door Free Online Video Downloader met bijkomende of andere voorwaarden, maar Free Online Video Downloader heeft geen verplichting tot het bieden van updates. Deze Licentie is de gehele overeenkomst tussen u en ons en overstijgt alle voorgaande vertegenwoordiging, ondernemingen of advertenties gerelateerde aan het Product en u erkent dat door het aangaan van deze Licentie u niet vertrouwde op enige verklaring, representatie, advertentie, verzekering of garantie (al dan niet onzorgvuldig of onschuldig gemaakt) anders dan uitdrukkelijk uitgezet in deze Licentie. Deze voorwaarden zijn onderhevig aan aanpassing zonder melding. Bezoek onze site www.apowersoft.com en download software voor de meest recent Eindgebruiker Licentieovereenkomst.

  Verzameling van statistieken

  We hebben veel functies en verbeteringen om aan te werken. Help ons om ze te prioriteren door Free Online Video Downloader toe te staan om anonieme rapporten over crash- en gebruiksstatistieken te verzenden. Na toestemming van de gebruiker wordt deze service uitgevoerd wanneer u online bent en kiest het het meest geschikte tijdstip om rapporten te verzenden wanneer onze servers niet overladen zijn.

  Gebruiksstatistiekrapporten bevatten informatie over de meest voorkomende taken, geprefereerde websites, conversieformats, etc. Het bevat geen downloadbare en geconverteerde bestandsnamen. WE VERZAMELEN GEEN PERSOONLIJKE INfORMATIE, inclusief uw e-mailadressen, logins, wachtwoorden, IP-adressen, bezochte webpagina’s, uw locatie of contactinformatie. Lees a.u.b. ons Privacybeleid.

  Crashrapporten bevatten systeeminformatie op het tijdstip van de crash, fouttype, bestandsdetails in verband met de crash.

  Disclaimer

  I. Beperking van aansprakelijkheid

  Apowersoft Free Online Video Downloader slaat geen multimedia-inhoud op of biedt het aan, host het of deelt het, omdat dit open is en alreeds toegankelijk tot het algemene publiek. We bieden simpelweg services of extraheren de beschikbare downloadlinks voor de gebruiker (de persoon die de service van Free Online Video Downloader gebruikt). De gebruikers zou zich moeten houden aan de auteursrechtenwetgeving en de gebruiksvoorwaarden van de websites waarvan de bestanden gedownload zullen worden. In het geval dat de gedownloade bestanden niet hergebruikt mogen worden, kan de gebruiker de gedownloade video’s, audio of afbeeldingen niet bewerken en (of) opnieuw distribueren. In zulke gevallen zijn de services aangeboden door Free Online Video Downloader enkel voor persoonlijk gebruik. Als het downloaden van de bronbestanden verboden is, kan de gebruiker de service van Free Online Video Downloader niet gebruiken om downloads uit te voeren. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor misgebruik van deze services, auteursrechtschendingen en illegaal gebruik van de gedownloade bestanden.

  De eindgebruiker is wettelijk verantwoordelijk voor het correct gebruik van deze Softwaretool, het respect voor de intellectuele eigendomsrechten en de naleving van de "gebruiksvoorwaarden" van de websites waartoe toegang gekregen wordt door het gebruik van Video Download Capture. De eindgebruiker stemt in met en compromitteert zichzelf om deze applicatie enkel te gebruiken om toegang te krijgen tot inhoud waarvoor hij de autorisatie bezit en een computer of Internetverbinding te gebruiken waarvoor hij de volledige autorisatie bezit om zulke inhoud te visualiseren, transfereren, downloaden of bekijken, in naleving van de lokale wetten van het land.

  II. Bron van de inhoud

  Free Online Video Downloader slaat geen inhoud op, biedt het niet aan, host en deelt het niet, en daarom wordt alle multimedia-inhoud die toegankelijk is met Free Online Video Downloader opgeslagen en geserveerd door "EXTERNE VIDEO/SOCIALE WEB SITES", die open en beschikbaar zijn voor het algemene publiek, en hun eigenaars en operators zijn de ENIGE wettelijk verantwoordelijken voor de inhoud die "opgeslagen, geserveerd en/or doorgegeven" wordt door de webservers, daarom zijn de eigenaars van zulke Web Sites verondersteld wettelijke autorisatie en rechten te bezitten om de multimedia-inhoud aan te bieden en distribueren die ZIJ AANBIEDEN AAN HET ALGEMENE PUBLIEK; En Free Online Video Downloader heeft of onderhoudt ook geen relaties met zulke Web Sites en kan daarom de beschikbare inhoud op die bronnen niet controleren; de eindgebruiker is verantwoordelijk voor de aanvaarding van de "gebruiksvoorwaarden" van elke website voor het gebruik van deze software om toegang te krijgen tot de inhoud. Als u voelt de uw auteursrechten geschonden zouden kunnen zijn op welke manier dan ook, MOET u uw klachten richten tot die EXTERNE VIDEO/SOCIALE WEB SITES en/of hun onderhouders, eigenaars en operators.

  Video Download Capture:

  • IS NIET VERWANT AAN EN ONDERHOUDT GEEN ENKELE VORM VAN PARTNERSCHAP, RELATIE OF SAMENWERKING MET ENIGE VIDEO/AUDIO/SOCIALE WEB SITES.
  • IS GEEN EIGENAAR VAN, OPEREERT OF CONTROLEERT GEEN SERVERS VOOR Video Streaming, Audio Streaming, Video Hosting noch Audio Hosting.
  • WERKT NIET SAMEN, OP GEEN ENKELE MANIER VOOR HET UPLOADEN VAN MULTIMEDIA-INHOUD OP SERVERS VAN DERDE PARTIJEN.
  • Het gebruik van deze service impliceert de aanvaarding van deze disclaimer en de EULA waarmee ingestemd door de eindgebruiker tijdens de installaties van deze service en gevierd tussen de EINDGEBRUIKER en de SERVICE-AANBIEDER.

  Daarom zal het misgebruik van de service van Video Download Capture, onrechtmatig gebruik, met kwaadwilligheid of de exploitatie van enige zaken niet uitgezet in deze overeenkomst resulterend in vooroordelen of schade ten opzichte van de auteur voldoende reden zijn voor de onmiddellijk intrekking van deze gebruikslicentie en de stopzetting van deze overeenkomst met reserves om wettelijke actie te ondernemen tegen de schender.

  III. Auteursrechtclaim

  Free Online Video Downloader neemt zaken van Intellectueel Eigendom erg serieus en is toegewijd aan het tegemoetkomen van de behoeftes van inhoudseigenaars terwijl hen ook te helpen bij het beheren van de publicatie van hun inhoud online. Het moet opgemerkt worden dat Free Online Video Downloader een eenvoudige zoekmachine is voor video’s beschikbaar op een groot aantal websites van derde partijen.

  Alle video’s getoond op websites van derde partijen zijn de verantwoordelijkheid van die sites en niet van Video Download Capture. We hebben geen kennis van of de inhoud getoond op websites van derde partijen al dan niet geautoriseerd is door de inhoudseigenaar, omdat dat een zaak is tussen de host site en de inhoudseigenaar. Free Online Video Downloader host geen enkele inhoud op zijn serves of netwerk.

  Free Online Video Downloader is een pro-DMCA website en daardoor kunnen Inhoudseigenaars het DMCA-protocol gebruiken om de verwijdering van links naar video’s te vragen als ze denken dat hun auteursrechten geschonden worden.

  Inhoudseigenaars moeten begrijpen dat het verwijderen van een link van Free Online Video Downloader niet betekent dat de eigenlijk bronvideo op de site van een 3de partij ook verwijderd wordt. Inhoudseigenaars moeten de videohostingsite zelf contacteren om verwijdering te vragen.

  Als u een auteursrechteigenaar bent, of geautoriseerd bent om te handelen in naam van een eigenaar van het auteursrecht of van enig exclusieve recht onder het auteursrecht, en gelooft dat uw werk gekopieerd werd op een manier die onder auteursrechtschending valt, rapporteer dan uw schendingsnota aan Free Online Video Downloader door video’s met auteursrechten te bieden met volgende onderstaande informatie:

  1. Een fysische of elektronische handtekening van een persoon geautoriseerd om te handelen in naam van de eigenaar van een exclusief recht dat zogezegd geschonden wordt;
  2. Identificatie van het auteurswerk dat zogezegd geschonden wordt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site behandeld worden in een enkele nota, een representatieve lijst van zulke werken op de Website;
  3. Identificatie van het materiaal dat zogezegd geschonden wordt of onderhevig is aan schendende activiteiten en dat verwijderd moet worden or waartoe toegang moet ontzegd worden, en informatie redelijkerwijs voldoende om Video toe te staan om het materiaal te lokaliseren; dit moet in de vorm zijn van een directe URL naar de pagina waarop de geschonden inhoud gelinkt is. Dit details is noodzakelijk, omdat elke video meerdere links kan hebben en om de relaties met onze partners te beschermen en niet per ongeluk geautoriseerde links willen verwijderen;
  4. Informatie redelijkerwijs voldoende om Free Online Video Downloader toe te staan om de zich beklagende partij te contacteren, inclusief een naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de zich beklagende partij mag gecontacteerd worden;
  5. Een verklaring dat de zich beklagende partij eerlijk gelooft dat het gebruik van het materiaal op de beklaagde manier niet toegestaan is door de geautoriseerde eigenaar, zijn vertegenwoordiger of de wet; en een verklaring dat de informatie in de nota accuraat is, en op straffe van meineed, dat de zich beklagende partij geautoriseerd is om te handelen in naam van de eigenaar van een exclusief recht dat zogezegd geschonden wordt.

  Inhoudseigenaars moeten ook begrijpen dat Free Online Video Downloade reen complex systeem van automatische indexers, robotic scripts en gebruikersinzendingen is; als een video bestaat op het web, zullen we die op een bepaald moment vinden en indexeren. Het is volledig mogelijk dat we een voordien verwijderde video indexeren die gehost wordt op een andere URL of op een andere hosting website. Zend a.u.b. geen DMCA-aanvragen met de vraag om gehele kanalen, categorieën of shows te verwijderen. We aanvaarden enkel aanvragen voor de verwijdering van een eigenlijke link.

  Alle claims voor auteursrechtschending op of in verband met deze Website zouden verzonden moeten worden via het contactformulier van Video Download Capture. Als iemand problemen ondervindt, contacteer ons dan gerust.